MILJÖ

Miljöombud är Jan-Åke Hamréus 070-695 64 62

Vi är miljöcertifierade via Svenska Bilsportförbundet.

Hofors MS Miljöpolicy

Hofors Motorsällskaps verksamhet skall bidra till en hållbar miljö, med
kretsloppstänkande och för ett minimerat utsläpp av växthusgaser.

 

* Verksamheten skall alltid präglas av miljötänkande
* Hänsyn till miljön skall alltid gå i första hand vid planering och genomförande av all verksamhet
* Störningar på omgivning och miljö skall vara på så låg nivå som möjligt, speciellt vad gäller ljudnivåer och avgasutsläpp.
* Vid inköp skall miljömärkta produkter väljas i så stor utsträckning som möjligt och att källsortering av de sopor som uppkommer i verksamheten, skall ske.
* En ständig förbättring av miljöarbetet skall alltid prägla verksamheten.
* Styrelsen skall sprida Hofors Motorsällskaps miljöpolicy till alla medlemmar.
Denna miljöpolicy är fastställd vid extra årsmöte den 2011-10-30

Lars Gustavsson            

Ordf.