Är du intresserad av att bli medlem
Medlemsavgift för 2023
Enskild 300:-
Familj  500:-
Inbetalas via bankgiro 5879-5543
Skicka E-post till "info@hoforsms.se" och ange namn och adress (på alla medlemmar som betalningen avser i familjen)

Välkommen